Własny lokal gastronomiczny – jakie są wymogi sanepidu?

Własny lokal gastronomiczny – jakie są wymogi sanepidu

Własny lokal gastronomiczny – jakie są wymogi sanepidu?

W obecnych czasach jednym z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki jest gastronomia. Powstaje coraz więcej małych lokali gastronomicznych, które kuszą egzotyką serwowanych potraw, ciekawie sporządzonym menu czy atmosferą. Otwarcie własnej restauracji lub budki z jedzeniem wiąże się z wieloma wyzwaniami, ale jednym z największych jest odbiór sanepidu. Jakie są wymogi sanepidu dla małej gastronomi i jak wygląda odbiór lokalu przez sanepid?

Mała gastronomia – wymogi Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Na wstępie warto zaznaczyć, że informacje na temat wymogów sanepidu znajdziemy w Ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 roku. Ta została jednak zmieniona i dziś obowiązująca jest jej wersja z 2003 roku, w której wprowadzono kilka nowych zapisów i uchylono niektóre z wcześniej obowiązujących. Te przepisy definiują gastronomię jako produkcję i obieg artykułów spożywczych, dlatego obowiązują wszędzie tam, gdzie codziennie są serwowane posiłki. Regulacje prawne skupiają się głównie na takich aspektach, jak:

 • jakość oferowanej żywności,
 • jakość używanej wody w celach gospodarczych i spożywczych,
 • stan techniczny budynku gastronomicznego,
 • wyposażenie lokalu i stan wykorzystywanych narzędzi,
 • zachowanie personelu odpowiedzialnego za produkcję i wydawanie żywności.

Wymogi sanepidu dla małej gastronomii – na co zwrócić uwagę?

Jeśli chodzi o kluczowe wymagania sanepidu dla działalności gastronomicznej, istnieje wiele punktów, które należy spełnić. Przede wszystkim właściciel restauracji musi zapewnić pracownikom szkolenie BHP i mieć podpisaną umowę na wywóz odpadów. Co do przestrzeni – blaty powinny być łatwe do utrzymania w czystości i dobrze zaimpregnowane. Tyczy się to również wszelkich półek w schowku czy spiżarni. Co więcej, wymogi sanepidu wspominają także o podłogach i ścianach, które powinny być czyste (i również łatwe w utrzymaniu w czystości), a ponadto nie mogą zawierać materiałów toksycznych. Istotne jest także zapewnienie toalety dla klientów i personelu. Ponadto wnętrza powinny być wyposażone w system wentylacji, by zapewnić prawidłowy przepływ powietrza. Wymagany jest również dostęp do ciepłej i zimnej wody. Należy też dbać o termin ważności produktów – to nigdy nie umyka uwadze osób odwiedzających lokal w celach kontrolnych.

Więcej o wymogach przestrzennych dla lokalu gastronomicznego

Nie można zapominać o tym, że lokale gastronomiczne muszą również spełniać wymogi ustawy dotyczącej warunków technicznych budynków, co jest istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny. Należy zwrócić uwagę na aspekty wymienione poniżej.

 1. Wysokość sufitu – w części produkcyjnej minimalna wysokość wynosi 3,3 metra, a w sanitariatach co najmniej 2,5 metra. Od tej reguły istnieją wyjątki, na które inspekcja sanitarna może przystać podczas wizyty w lokalu. Argumentem może być bardzo wydajny system wentylacyjny.
 2. Wydzielone obszary – strefy w lokalu powinny się od siebie różnić, a ponadto nie mogą się ze sobą krzyżować.
 3. Wentylacja – każde z pomieszczeń musi być wyposażone w system wentylacji – w szczególności toalety. Najważniejsze jest to, by wentylacja z obszaru „brudnego” nie prowadziła do obszaru „czystego”.
 4. Łatwy dostęp do wody – konieczne jest zadbanie o instalacje. W lokalu powinien być dostęp zarówno do wody ciepłej, jak i zimnej. Liczba wymaganych zlewów jest różna i zależy od rodzaju działalności gastronomicznej.
 5. Dobór materiałów – wszystkie powierzchnie, łącznie z drzwiami, muszą być zachowane w czystości, a oprócz tego łatwe do wyczyszczenia.
 6. Okna w strefie produkcyjnej – jeśli okna są otwierane lub uchylane, wymagane jest zamontowanie siatki przeciwko insektom.
 7. Szerokość drzwi – te prowadzące do wnętrz, w których przebywają ludzie, w tym także do kuchni i na zaplecze, powinny mieć minimalną szerokość 0,8 metra i wysokość 2 metry.

Wymogi sanepidu względem personelu lokalu gastronomicznego

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w gastronomii muszą posiadać aktualne badania, które potwierdzają ich zdolność do pracy z żywnością. Dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu jest książeczka sanepidowska lub orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne. Procedura uzyskania tych dokumentów jest stosunkowo prosta. Wystarczy zgłosić chęć wyrobienia dokumentu w lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, przejść badania, odwiedzić lekarza medycyny pracy i wyrobić książeczkę.

HACCP w przypadku małej gastronomii

Mała gastronomia jest traktowana tak samo jak każdy inny lokal gastronomiczny, dlatego ze względu na przepisy unijne jest zobowiązana do stosowania systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli). Kluczowe obszary kontroli to: przyjmowanie surowców, warunki produkcji, przechowywanie żywności pod odpowiednią temperaturą i przez określony czas, serwowanie potraw oraz ich wstępne i termiczne przygotowanie. Te działania muszą być dokumentowane przez personel i właściciela lokalu, a w zakładzie należy przestrzegać zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP).

lokal gastronomiczny

Do przechowywania żywności skuteczne są komory chłodnicze, które można zaprojektować na wymiar. Na zdjęciu produkt marki CK Sietnik.

Jedzenie na wynos – wymogi sanepidu

Wymagania względem lokalu gastronomicznego są takie same niezależnie od tego, czy serwujemy na miejscu, czy podajemy jedzenie na wynos wymogi sanepidu nie wyróżniają tutaj dwóch osobnych kategorii lokali. Jedyne, na co warto zwrócić uwagę, to pojazd dostarczający żywność klientom (dowóz) – wówczas takie auto również przechodzi przez odbiór sanepidu, dlatego w przypadku kontroli warto zadbać o to, by było czyste, a przewożone nim jedzenie znajdowało się w specjalnych torbach termicznych.

Nie obawiaj się sanepidu!

Sanepid czasami wykazuje elastyczność wobec pewnych niedoskonałości w lokalach gastronomicznych, skupiając się głównie na najistotniejszych kwestiach. Ostateczna ocena zależy w dużej mierze od inspektora sanitarnego, który może być skory do ustępstw. Dlatego otwarta komunikacja i chęć do współpracy mogą prowadzić do znalezienia kompromisów i przymknięcia oka na mniej istotne wymogi sanepidu, tym bardziej że lokale gastronomiczne przyjmują już przeróżne formy, a w Polsce nie ma przepisów, które w porę by za nimi nadążały.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o odbiór lokalu przez sanepid

Czy wymogi dla małej gastronomii są inne niż dla dużych lokali?

Nie. Przepisy w żaden sposób nie wyróżniają małej gastronomii, przez co wszystkich obowiązują takie same wymogi sanepidu.

Jakie są wymogi sanepidu dla małej gastronomii?

Wymogi sanepidu dla małej gastronomii są w gruncie rzeczy takie same, jak dla każdego innego lokalu gastronomicznego. Choć istnieją pewne ustępstwa od norm, to jednak w gruncie rzeczy zależą one od woli konkretnego inspektora przeprowadzającego inspekcję.

Jedzenie na wynos a wymogi sanepidu – jakie są przepisy w tej kwestii?

Przepisy nie regulują jedzenia na wynos. W dobrej wierze warto jednak zadbać o to, by usługa była świadczona w sposób higieniczny i nie miała negatywnego wpływu na jakość dostarczanego jedzenia.

 

Udostępnij: