Komory z kontrolowaną atmosferą

Komory z kontrolowaną atmosferą

Komory z kontrolowaną atmosferą

Wpływ tlenu na jakość owoców jest znaczący. Pod wpływem tlenu spalają związki organiczne zgromadzone podczas fotosyntezy. Tempo tego procesu wpływa bezpośrednio na stan owoców – w tym na etapy starzenia się i obumierania tkanek. Właśnie dlatego w celu jak najdłuższego utrzymania ich świeżości powstały komory z kontrolowaną atmosferą. Aby owoce czy warzywa długo pozostawały świeże, trzeba je przechowywać w temperaturze zbliżonej do punktu ich zamarzania (około 0–3°C). W przechowalniach – zwłaszcza w komorach z kontrolowaną atmosferą – temperatura jest precyzyjnie regulowana. Jednakże utrzymywanie właściwej temperatury to jedno, a manipulowanie atmosferą wewnątrz to drugie.

Kontrolowana atmosfera – co to takiego?

Rozpoczęcie przechowywania w kontrolowanej atmosferze zaczyna się od schłodzenia owoców w celu zredukowania procesu oddychania. Przy długoterminowym przechowywaniu owoców kluczowym elementem jest ich chłodzenie. Po osiągnięciu optymalnej temperatury następuje obniżenie poziomu tlenu i kontrola poziomu dwutlenku węgla, co ma na celu zminimalizowanie tempa oddychania. Ten proces pozwala owocom i warzywom wejść w stan, w którym nie zachodzą żadne zmiany, co z kolei umożliwia zachowanie ich wysokiej jakości przez dłuższy czas. To możliwe także podczas transportu, jednak na tym etapie wykorzystuje się już kontenery z kontrolowaną atmosferą

Komory z kontrolowaną atmosferą – jak działają?

Kontrolowanie atmosfery obejmuje nie tylko regulowanie temperatury, lecz także zmniejszenie zawartości dwutlenku węgla (CO2) w atmosferze, w której znajdują się owoce. Do tego dochodzi obniżenie zawartości tlenu (02) w powietrzu. Osiąga się to właśnie w komorach z kontrolowaną atmosferą. Tlen stanowi wówczas 3% powietrza lub mniej, a stężenie CO2 wynosi od 0,5% do 5%. Co pozostaje? Azot, który wypełnia większość komory.

Warto też wspomnieć o komorach ultra low oxygen (ULO), wewnątrz których stężenie CO2 wynosi 1,5%, zawartość tlenu – 1,5%, a azotu – aż 97%. Niekiedy zawartość tlenu w atmosferze spada do 0,5%. Co to daje? W porównaniu z konwencjonalnymi  chłodniami komory ULO pozwalają wydłużyć okres przechowywania owoców nawet o połowę, co dla odmian zimowych oznacza możliwość wejścia na rynek w maju lub czerwcu.

Kontenery z kontrolowaną atmosferą – mobilność

Kontenery z kontrolowaną atmosferą odgrywają istotną rolę w transporcie warzyw i owoców – zwłaszcza w przypadku długotrwałych tras czy rejsów. Ich mobilność staje się niezbędnym elementem dla efektywnego przemieszczania świeżych produktów spożywczych na znacznych odległościach.